Katowice, dnia 3 stycznia 2019 r.

L. dz. 1/K/19

 

KOMUNIKAT NR 7

z dnia 3 stycznia 2019 roku

WITAMY W NOWYM ROKU 2019 Z ŻYCZENIAMI ZDROWIA, SUKCESÓW ORAZ MAKSYMALNIE SPOKOJNEJ PRACY

1.    Załączamy komunikat Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania potwierdzający wycofanie się MEN z niektórych szkodliwych decyzji oraz przypominający postulaty naszego związku.

Prosimy o wywieszenie w/w pisma na tablicach informacyjnych.

2.    Jest projekt podwyżek płacy zasadniczej  dla nauczycieli:

mgr z przygotowaniem pedagogicznym – stażysta 2538 zł,

                                                            kontraktowy 2611 zł,

                                                              mianowany 2965 zł,

                                                          dyplomowany 3483 zł.

To są kwoty brutto (sic!). Jak ma się to do płacy np. policjanta?

Przypominamy, że nasz związek jest w sporze z rządem. W związku z tym czekają nas protestacyjne decyzje.